וידאו

  • סודות האסטרולוגיה היהודית

  • אל תהיה צבוע! ▪ חכמת שלמה המלך

  • זוגיות והתאמה - עם ד"ר יחיאל הררי

  • יסוד האש - סוד הגילוי העצמי והכעס

  • ממעל ממש - תמונות והווי...

החמור הגאולה ואנחנו

1