סודו של חודש כסלו

שמו של החודש - חודש כסלו מגיע בכלל מבבל. בתנ"ך הוא מוזכר בעיקר כחודש התשיעי, אבל גם בשמו.

כדי להבין את משמעות הפסוק צריך ל'חפור' קצת. יש פסוק באיוב "אשר יקוט כסלו, ובית עכביש מבטחו", פירוש הפסוק: "יקוט" - יוכרת, "כסלו" - מבטחו, כלומר מה שבטח בו האדם יהיה כמו בית העכביש שניתן להורסו בקלות.

אביו של הרבי מלך המשיח מליובאוויטש, היה מקובל, ובאחד ממכתביו הוא כותב על חודש כסלו, והוא אומר כי מפסוק זה ניתן ללמוד כי כסלו פירושו בטחון. כסלו זה "יקוט כסלו", כלומר 'כסלו' הוא 'ביטחון', ואם כן, כסלו הוא חודש של בטחון.

נמצא עוד דוגמאות בתנ"ך בתהילים "וישימו באלוקים כסלם", גם שם הכוונה למבטחם. יש גם פסוק במשלי "כי ה' יהיה בכסלך", שוב ניתן לראות כי הככוונה היא לבטחון.

הבעיה שיש מדרש שאומר כי כסלו הוא לשון כסיל...

זהו מדרש שנקרא 'מדרש החודשים' שמדבר על מהות של כל חודש, הוא אומר כרי "כסלו נקרא כסיל, כי בו שורה הכוכב הנקרא כסיל" (זה לא נכון בדיוק

קבוצת הכוכבים 'כסיל' שורה בין חשוון לכסלו).

אז זה בטחון או כסילות? נצטרך לבדוק בתורת החסידות:

הכוונה לביטחון של כסיל, בצורה חיובית, מישהו שבוטח בה' למעלה מן השכל. הולך בלי שכל, כי מקבל השראה מהבורא, מבלי לפחד. ויש לכך הוכחה: חג חנוכה, כמות קטנה של אנשים יצאה למלחמה וניצחו. וברור כי בטחו בה' בצורה של כסילות חיובית. משהו שהוא לגמרי למעלה מההגיון.

אז עכשיו ניתן ללמוד כיצד מנצחים גם כאשר הנתונים לרעתינו. והתשובה היא שאמצעות בטחון חזק.

אבל זה עצמו שאלה, איך מגיעים לבטחון חזק, ועל כך יש להמשיך ולהקשיב לשיעור:

 

1