וידאו

  • חיים שמחים ובריאים

  • זה לא היה בכוונה!!

  • התוועדות ה' טבת

  • שמחה בלי גבול!

  • לפרוש מהמירוץ

הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

 

1