וידאו

  • היום יום הולדת!

  • תירגע! על הדרך הנכונה למנוחה בחיים

  • מורידים כוכבים

  • למה אני חי?

  • סוד האביב ומה שמסביב

קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

 

1